מתודולוגיה

מפגשים אישיים

על פי רוב, המפגש הראשון נועד להיכרות ולהגדרת הצרכים והרצונות של המטופל. ככלל, שלב זה מתבצע בצורת דו-שיח, אך דרכים יצירתיות להבעה תמיד מתקבלות בברכה. לאחר מכן, אנו מגדירים כיצד נוכל לגדול ולהתפתח יחדיו. טיפול באמנות, כשמו כן הוא, טיפולי.

לפיכך:

• אנו מגדירים יחדיו את יעדי הטיפול.
• התהליך חשוב יותר מן התוצר המוגמר:
הצבע חשוב יותר מן הציור עצמו, הביטוי הדרמטי חשוב יותר מיכולות המשחק, וכן הלאה...
אופן הביצוע חשוב יותר מן התוצר המוגמר.
• לא צריך להיות בעלי כישורים אמנותיים! ואין צורך בידע מקדים בתחומי אמנות שונים.

מפגשים קבוצתיים

במסגרת מפגשים קבוצתיים, אנו מתמקדים בנושא מרכזי, למשל אבל, פחדים, הערכה עצמית נמוכה וכדומה....
הנושא המרכזי ומספר המפגשים מוגדרים מראש. המטפל מנחה את המשתתפים ומפקח עליהם לאורך התהליך. טיפול קבוצתי יכול להשלים טיפול אישי, או לבוא במקומו. טיפולים קבוצתיים הם מאוד מעוררים.
המשתתפים דנים בבעיותיהם ומביעים את רגשותיהם יחדיו, ויוצרים דינמיקה קבוצתית באמצעות הכרה.

יתרונות הטיפול הקבוצתי הם:

• אפשרות לזהות את רגשותיכם/בעיותיכם גם אצל חברים אחרים בקבוצה
• תמיכה מחברי הקבוצה
• הזדהות
• מגע
• יכולת לביטוי עצמי בסביבה בטוחה ומכילה