Werkwijze

Individuele sessie

We beginnen met een kennismakingsgesprek waar we op zoek gaan naar jouw wensen en behoeften. In het algemeen gebeurt dit verbaal, maar het gebruik van creatieve middelen is zeker niet uigesloten. Daarna wordt er uitgelegd hoe dit verder kan evolueren en op welke manier. Creatieve therapie is, zoals het woord al aangeeft, therapie.

Dat houdt in dat:

• er therapeutische doelen worden gesteld.
• er interventies worden aangeboden die systematisch naar dit doel werken.
• het proces belangrijker is dan het eindproduct:
Schilderen is dus belangrijker dan het schilderij, het spel is belangrijker dan de voorstelling.
• Er zijn geen artistieke normen!

Groepsessie

In groepsessies wordt rond een thema gewerkt, bijvoorbeeld rond rouwproces, angst en fobieën, laag zelfbeeld,…
De thema's worden op voorhand gecommuniceerd. De deelnemers weten ook op voorhand hoeveel sessies er gepland zijn.
De therapeut begeleidt, stuurt en observeert de deelnemers in hun proces.
Groepstherapie kan een onderdeel zijn van een traject waarbij individuele- en groepstherapie elkaar afwisselen en aanvullen.
Groepstherapie kan zeer stimulerend zijn voor de deelnemers omdat er juist andere groepsleden zijn. Zij spelen daarbij een belangrijke rol. De deelnemers handelen/praten/voelen/ervaren onderling over hun problemen en de therapeut fungeert als gespreksleider.

Voordelen van groepstherapie zijn:

• rijkdom van herkenning van de eigen thematiek bij andere groepsleden
• steun
• troost
• contact
• leren om op een veilige manier je gevoelens uit te drukken.