תעריפים

• מפגש אישי לטיפול באמנות (שעה):
200 ש"ח
• תעריף לגופים סוציאליים:
יתואם במהלך המפגש הראשון
• טיפול קבוצתי בקליניקה פרטית (שעתיים):
120 ש"ח לכל משתתף בכל טיפול
• טיפול קבוצתי במגזר הסוציאלי:
לפי תיאום
• הפעלות גיבוש לחברות:
לפי תיאום
• מסיבות ימי הולדת (שעתיים):
550 ש"ח; 10 ילדים לכל היותר