Doelgroepen

Doelgroep algemeen

Kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen Er zijn geen artistieke normen!

Met andere woorden, iedereen die zich in een moeilijke levensfase bevindt. Voorbeelden zijn, onzekerheid, angst, depressie, verslaving, mishandeling, afhankelijkheid, burn-out,..
Indien de problematiek niet onder onze competenties valt, wordt er op een professionele manier doorverwezen naar een bevoegd persoon. Uiteraard is Exprecious ook bestemd voor mensen die gewoon op zoek zijn naar zelfontplooiing zonder zich daarvoor in een moeilijke levensfase te moeten bevinden.

Onderwijs- en hulpverleningssector

Exprecious stelt zich ook ten dienste van het onderwijs en de hulpverleningssector en biedt daar haar service in groepsverband. Deze organisaties kunnen zijn: scholen, crèches, de geestelijke gezondheidszorg, de algemene gezondheidszorg, de zorg voor lichamelijk gehandicapten, de revalidatie, de verslavingszorg, het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de zorg voor ouderen, specifieke werkvelden (zoals bv. hulp aan vluchtelingen), …
Zowel eenmalige therapieën als therapiepakketten kunnen aan bod komen. Alles hangt af van de groepsdynamiek en de hulpvraag. Dit zal op voorhand moeten worden besproken met de verantwoordelijke van de organisatie.
Voordeel is dat voor een goede werking geen verstand van kunst nodig is. Er is dus geen ervaring in het kunstzinnig werken noodzakelijk. De creatieve therapeut zorgt voor creatieve oefeningen. De oefeningen vereisen geen specifieke ervaring en worden op iedere hulpvrager individueel afgestemd. De verschillende middelen zoals het materiaal, de kleur, de vorm, de klank, het ritme en de beweging hebben allen hun eigen specifieke werking op lichaam en geest en kunnen daardoor genezend werken.

Teambuilding bedrijven

Aangezien creatieve therapie zeer bevorderend is voor de zelfontplooiing van ieder individu, biedt Exprecious
haar diensten ook aan bedrijven in de vorm van teambuilding.
Zoals in de hulpverleningssector zullen dit zowel eenmalige groepstherapieën als groepspakketten zijn en dit in overleg met de verantwoordelijke.
Toegespitst op de vraag van bedrijven, richt Exprecious zich op thema's zoals communicatievaardigheden en conflicthantering
met als doel een hechtere band in het team te creëren.


Animatie verjaardagen + vakantiestages voor kinderen

Waar de creatieve therapeut van Exprecious zich ook in kan uitleven, zijn kinderverjaardagen met als doelgroep
kinderen tussen 4 en 12 jaar oud.
Bedoeling is niet om als pure animator op te treden maar activiteiten te creëren voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt op een spontane manier gebracht door middel van spel, dans, rollenspel, tekenen,... Om meer te weten over de vakantiestages kunt u op de homepage een kijkje nemen in onze agenda.